Cenniki

OFERTA SPONSORINGU

Firmom zainteresowanym aktywną promocją podczas Konferencji CEDP zarówno swoich osiągnięć jak i i produktów oferujemy od lat różnorodne możliwości promocji w jej trakcie i skutecznego dotarcia do jej uczestników. Przygotowaliśmy specjalne pakiety sponsorskie, sprawdzone w poprzednich edycjach Konferencji, ale nie wykluczamy możliwości ich indywidualnego dopasowania do potrzeb i pomysłów naszych sponsorów i partnerów.

Świadczenia

Partner Strategiczny

Główny Partner 

Partner/Sponsor

Partner Dnia

Partner Sesji / Gospodarz Bloku

Sponsor
Materiałów
Konferencyjnych

Prezentacja firmy podczas Konferencji (25 min.)

3 prezentacje 2 prezentacje 1 prezentacja

1 prezentacja w sponsorowanym
Dniu

1 prezentacja w sponsorowanej Sesji

 
Prowadzenie sponsorowanej Sesji          

Logo Partnera i tytuł w sali konferencyjnej na głównym ekranie

powiększone o 30%

Logo Partnera w punkcie rejestracyjnym Konferencji

powiększone o 30%
Umieszczenie w salach konferencyjnych roll-
up’ów dostarczonego przez Partnera

3 szt.

2 szt.

2 szt.

Logo Partnera na stronie oficjalnego serwisu internetowego Konferencji (www.conkarta.pl) z linkiem do strony głównej serwisu Partnera

powiększone o 30%

Logo Partnera na specjalnej stronie z informacjami o Sponsorach w katalogu konferencyjnym

powiększone o 30%

Logo Partnera na oficjalnych zaproszeniach rozsyłanych do uczestników i gości Konferencji (wersja elektroniczna)

powiększone o 30%

przy

sponsorowanym Dniu

przy sponsorowanej Sesji

Umieszczenie materiałów promocyjnych Partnera w teczce konferencyjnej

Umieszczenie prezentacji merytorycznej Partnera (w ppt) w materiałach konferencyjnych (płyta CD)

 

Wyłożenie ulotek (folderów) promocyjnych Partnera w recepcji Konferencji

Wyświetlenie logotypu Partnera w salach konferencyjnych w przerwach między sesjami

         

Udostępnienie Partnerowi miejsca w holu Konferencji na stoisko (własną ściankę reklamową)

10 m2 6 m2 4 m2      

Zamieszczenie informacji o firmie Partnera (maksimum 3 slajdy) w promocyjnej części materiałów konferencyjnych ( płyta CD)

Zamieszczenie jednostronicowej, kolorowej reklamy Partnera na okładce katalogu konferencyjnego.

2 strona okładki 3 strona okładki      

1 strona okładki

( 1⁄4 strony)

Zamieszczenie jednostronicowej kolorowej reklamy Partnera w katalogu konferencyjnym

   

Zamieszczenie wpisu o firmie Partnera w katalogu konferencyjnym (po 100 słów pol./ ang, cz.b).

Przekazanie Partnerowi
bezpłatnych zaproszeń na udział w 2-dniowej Konferencji

10 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt.

Przekazanie Partnerowi
bezpłatnych zaproszeń na Polską Kartową Galę 7.12.2016 wieczorem

10 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt.

Umożliwienie przekazania toreb / teczek z logo Partnera uczestnikom Konferencji oraz umieszczenia w nich własnych notesów i długopisów lub innych upominków z logo Sponsora

         

Logo (czarno-białe) Partnera na torbach konferencyjnych

         
Cena netto* 55.000 zł* 40.000 zł* 30.000 zł* 25.000 zł* 20.000 zł* 20.000 zł*

 

*+ 23 % VAT 

Pobierz cennik w pdf - OFERTA SPONSORINGU

UWAGA: Rabat 10% za zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 29 września 2018 r.

 

OFERTA PROMOCYJNA - OPCJE DODATKOWE

Firmom zainteresowanym aktywną promocją podczas Konferencji CEDP  zarówno swoich osiągnięć jak i i produktów oferujemy od lat różnorodne możliwości promocji w jej trakcie i skutecznego dotarcia do jej uczestników. Przygotowaliśmy specjalne pakiety sponsorskie, sprawdzone w poprzednich edycjach Konferencji, ale nie wykluczamy możliwości ich indywidualnego dopasowania do potrzeb i pomysłów naszych sponsorów i partnerów.

Świadczenie Informacje dodatkowe Koszt netto*
Prezentacja firmowa (25 min.) sesja specjalistyczna 8.000 zł

Ekspozycja własnej ścianki reklamowej w holu konferencyjnym

powierzchnia pod ściankę 6 m2; dodatkowe wyposażenie: 1 stół, 4 krzesła, dostęp do energii elektrycznej

2.000 zł
Dystrybucja ulotek (folderów) promocyjnych

na sali konferencyjnej, w pakietach dla uczestników lub w recepcji Konferencji

1.500 zł
Umieszczenie roll-up’u w sali konferencyjnej maksymalna wielkość nośnika 4 m2 2.000 zł / 1 szt.
Opis firmy w materiałach konferencyjnych

wpis w języku polskim i angielskim (do 100 słów), z logiem firmowym c/b

500 zł

Kolorowa jednostronicowa reklama w katalogu

wewnątrz katalogu 2.500 zł
Zamieszczenie informacji o firmie (maksimum 3 slajdy)

w promocyjnej części materiałów konferencyjnych (płyta CD)

1.500 zł

 

*+ 23 % VAT 

Pobierz cennik w pdf - OPCJE DODATKOWE

UWAGA: Rabat 10% za zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 29 września 2018 r.