o konferencji

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2018

Temat wiodący:

TECHNOLOGIE PŁATNOŚCI 2020 +

11 – 12 grudnia 2018r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

Główny Organizator
Współorganizator

Dokonana w zeszłym roku zmiana nazwy Konferencji z Central European Electronic Card na Central European Digital Payments - świadectwo zmian szybko zachodzących w otaczającym nas świecie płatności – w pełni potwierdziła zasadność takiego działania. Wespół  z innymi zaistniałymi zmianami organizacyjnymi i wizerunkowymi ta organizowana od ponad 15 lat konferencja potwierdziła swą merytoryczną i środowiskową pozycję oraz przydatność w procesie tworzenia i upowszechniania wiedzy o zmianach technologicznych, rynkowych, prawnych, społecznych dokonujących się w świecie płatności w Polsce i także poza naszym krajem.

Konferencja znana  wcześniej jako Karta, następnie CEEC, a od zeszłego roku CEDP, to nadal  jedno z najważniejszych w naszym kraju corocznych spotkań szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej.

CEDP to niezmiennie wysoki poziom merytoryczny przedstawianych prezentacji, bardzo duża dawka wiedzy specjalistycznej prezentowanej przez najwybitniejszych specjalistów, praktyków, naukowców itp. z kraju zagranicy. To także jedyna w swoim rodzaju okazja do bezpośrednich spotkań i dyskusji w kuluarach i podczas Polskiej Gali Digital Payments.

Świat FinTech od kilku lat przeżywa rozkwit, ale też pod wieloma względami bardzo się zmienia. Dlatego przewodnim tematem tegorocznej konferencji chcemy uczynić spodziewany rozwój technologii płatniczych w najbliższych latach – stąd tytuł tegorocznej konferencji Central European Digital Payments  to Technologie płatności 2020+.

Ale podobnie jak ostatnio ten temat główny omówimy w specjalistycznych sesjach poświęconych takim obszarom jak  COMMERCE  - MOBILITY – FINTECH – REGTECH – IDENTITY - SECURITY.

Merytoryczny i frekwencyjny sukces Konferencji nie byłby możliwy bez partnerów i patronów, od lat aktywnie współtworzących jej program: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu- współorganizatora Konferencji od 4 lat, Związku Banków Polskich i Rady Wydawców Kart Bankowych, Ministerstwa Gospodarki /Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W bieżącym roku będziemy też kontynuować naszą misję FINTECH dla MŁODYCH. W jej ramach do udziału w konferencji zapraszamy reprezentację młodej generacji użytkowników nowoczesnych płatności: studentów uczelni ekonomicznych i młodych ludzi związanych z technologiami IT.

Planowane główne tematy Konferencji:

 • Nowe przyszłościowe technologie płatności
 • Technologie płatności a Przemysł 4.0, sieć 5G, wirtualna rzeczywistość
 • Płatności wygodne jak nigdy - przyszłość płatności kształtowana przez użytkowników
 • Program Paperless/Cashless w Polsce
 • Współpraca nauka-biznes a rozwój technologii płatności
 • Inteligentne płatności mobilne
 • Wyzwania omnichannel
 • Rozwój obrotu bezgotówkowego i społeczeństw bezgotówkowych
 • Big Data – szanse i zagrożenia
 • FinTech motorem rozwoju nowoczesnych metod płatności
 • Sztuczna inteligencja w zastosowaniach płatniczych
 • Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata
 • Bezpieczeństwo płatności i zwalczanie oszustw
 • Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentykacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności
 • RegTech – polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności
 • Edukacja użytkowników systemów płatności
 • Nowoczesne płatności w rozwiązaniach Smart City oraz IoT
 • Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności

oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy.

Imprezy towarzyszące Konferencji

Konkurs na najlepsze polskie produkty Fintech

Podczas Polskiej Gali Digital Payments, organizowanej tradycyjnie wieczorem pierwszego dnia konferencji CEDP, odbędzie się finał rankingów przeprowadzanych w okresie wrzesień -październik  2018 r. na:

 • a) najładniejszą polską  kartę  roku (warunek: wyemitowaną do 31 października 2018 r.] 
 • b) najbardziej innowacyjny produkt/instrument płatniczy roku w Polsce (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2018 r.)
 • c) najlepszą aplikację płatniczą roku w Polsce  (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2018 r.)
 • d) najlepszy produkt lojalnościowy  roku (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2018 r.)
 • e) najlepszą reklamę bezgotówkowego instrumentu płatniczego  i/lub obrotu bezgotówkowego wyemitowaną w polskich mediach (warunek: wyemitowaną po raz pierwszy do 31 października 2018 r.)
 • f) najlepszy produkt/rozwiązanie bezgotówkowe w 2018 r. (warunek: wprowadzone w życie do 31 października 2018 r.)
 • g) najlepsze opracowanie naukowe roku dot. systemu płatniczego (obronione do 31 października 2018r.)

Wszystkie w/w rankingi są  prowadzone we współpracy z wybranymi mediami, z możliwością wysyłania odpowiednich kuponów konkursowych przez ludzi z branży, w tym głosowania przez Internet itd. Pozwoli to w niektórych z w/w propozycji nagród wyłonić „nagrody publiczności” niezależne od nagród przyznanych przez fachowe jury powołane w tym celu przez Organizatorów Konferencji.

Więcej informacji o konkursach i Gali będzie dostępnych na stronie www.conkarta.pl oraz www.kartowagala.pl

Premiera dziesiątego wydania Almanachu „ Polskie Karty 2019”

Podczas Konferencji CEDP 2018 ukaże się kolejne, dziesiąte już, wydanie Almanachu „Polskie Karty”, przygotowane na rok 2019, wydawnictwa będącego kompendium wiedzy o polskim rynku kartowym – instytucjach, firmach, ludziach i kartach w Polsce. Dotychczasowe wydania Almanachu spotkały się z bardzo dużą akceptacją branży dając jednocześnie zarówno firmom jak i osobom zaangażowanym w rozwój branży kartowej w Polsce, jedyną w swoim rodzaju okazję do szerszego zaprezentowania się na polskim rynku. Więcej  szczegółów na : www.cardsalmanach.eu.

 • 1

  Spotkanie fachowców

  Konferencja Central European Digital Payments
  (wcześniej KARTA i Central European Electronic Card) stanowi od siedemnastu już lat największe w Polsce coroczne spotkanie polskich i zagranicznych specjalistów aktywnych w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. Od 2015 r. obszarami szczególnego zainteresowania uczestników Konferencji są następujące tematy:
  – Commerce
  – Payment
  – FinTech
  – Mobility
  – RegTech
  – Identity
  – Security
  – Smart City
  i to one tworzą oś programową konferencji.

 • 2

  Aktualna tematyka

  Zmiany w obszarze nowoczesnych technologii płatniczych, systemów kartowych rożnego przeznaczenia i szerzej – nowoczesnych technologii IT wykorzystywanych w świecie e-identyfikacji, e-płatności, e-Commerce, e-zdrowia czy e-administracji są tak daleko idące, że każdego roku zestaw tematów poruszanych na Konferencji CEDP jest wyjątkowo bogaty. Co roku wybieramy też dla Konferencji CEDP temat wiodący – w 2018 roku  są nimi "Techniologie platności 2020+". W poprzednich latach tematami przewodnimi konferencji były: "Płatności dla klientów wygodne jak nigdy”„ Klient w centrum uwagi”, „Przyszłość płatności” czy „Nowoczesne płatności w Polsce: 25 lat doświadczeń a wyzwania i perspektywy lat najbliższych”.

 • 3

  Znani prelegenci

  Przez siedemnaście lat organizacji konferencji Central European Digital Payments zawsze staraliśmy się uwzględniać w ich programie najbardziej ważne i aktualne tematy. Jednocześnie, z powodzeniem, zapewnialiśmy dla ich prezentacji osoby najbardziej kompetentne. W praktyce byli to często autorzy nowych rozwiązań technologicznych lub menedżerowie odpowiedzialni za tworzenie nowych produktów albo za ich biznesowe, rynkowe wdrożenia. Tak więc z prezentacjami podczas konferencji „KARTA”, CEEC i CEDP wystąpili w minionych latach wszyscy ważni przedstawiciele polskich lub działających w Polsce instytucji i firm z obszarów objętych tematyką konferencji – przykładowo takie osoby jak Małgorzata 0”Shaughnessy, Katarzyna Śledziewska, Adrian Kurowski, Jan Byrski, Janusz Diemko, Krzysztof Korus, Henryk Kułakowski, Maciej Łuczak, Michał Macierzyński, Wiesław Paluszyński, Krzysztof Piech, Krzysztof Pietraszkiewicz, Bogusław Prokop, Grzegorz Wójcik i wielu wielu innych. Wśród prezenterów nie brakowało także przedstawicieli firm zagranicznych zainteresowanych polskim rynkiem – jak Jean-Noel Georges (Frost & Sullivan), Maris Cakste (MeaWallet), Roman Dzavoronok (DanubePay) czy Eric Putter (Payment Redesign) oraz Nigel Reavley (FIME).

 Wykaz planowanych głównych tematów tegorocznej Konferencji:

Podczas konferencji poruszone będą kwestie dotyczące m.in. następujących tematów:

"Nowe przyszłościowe technologie płatnosci"

"Technologie płatności a Przemysł 4.0, sieć 5G, wirtualna rzeczywistość"

„Płatności wygodne jak nigdy - przyszłość płatności  kształtowana przez użytkowników”

„Program Paperless/Cashless w Polsce”

„Inteligentne płatności mobilne”

„Wyzwania omnichannel” 

„Rozwój obrotu bezgotówkowego i społeczeństw bezgotówkowych”

„Big Data – szanse i zagrożenia”

„FinTech motorem rozwoju nowoczesnych metod płatności”

„Sztuczna inteligencja w zastosowaniach płatniczych” 

„Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”

„Bezpieczeństwo płatności i  zwalczanie oszustw”

„Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentykacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności”

„RegTech – polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Edukacja użytkowników systemów płatności”

„Nowoczesne płatności  w rozwiązaniach  Smart City oraz IoT”

„Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności”

oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy.